NCG

Nordic Concrete Group AS ble etablert i 2017 som en fusjon av betongvirksomhetene til Ølen Betong Gruppen og KB-Gruppen.

NCG konsernet har eierinteresser i over 50 betongstasjoner i Norge og er med det den største betongprodusenten i landet.

Virksomheten er landsomfattende og strekker seg fra Kristiansand i sør, via Kongsvinger i Øst og Askøy i vest, til Kirkenes i nord.

Ølen Betong logo KB Gruppen logo

Produktområder

NCG leverer sine produkter og tjenester i og rundt betong.

Ferdigbetong utgjør den største delen av aktiviteten i konsernet og leveres til alle typer prosjekter fra stasjonære eller mobile blandeverk.

Vi har også en betydelig produksjon av betongelementer og andre betongvarer.

I tillegg har vi tilslag- og mørtelproduksjon.

Logistikkaktivitetene omfatter ca 500 transport- og pumpebiler.

Selskaper

Dette er produksjonselskapene som inngår i konsernet:

I tillegg kommer egne selskaper innenfor logistikk og eiendom.

Om oss

NCG eies 50% hver av to dedikerte norske eiere. Begge eiergrupperingene har betongrøtter tilbake til 50-60 tallet, og har bygget opp solide virksomheter fra hver sin kant av Norge. Solid er et nøkkelord for begge parter som bruker "En solid framtid" og "Dønn solid" som slagord i sine operative selskaper.

Da Ølen Betong Gruppen og KB Gruppen Kongsvinger forente krefter i Nordic Concrete Group, var det to aktører som fant sammen på bakgrunn av en geografisk, kulturell og produktmessig "match".

NCG hadde i 2020 en samlet omsetning på NOK 2,2 mrd og et resultat før skatt på ca 150 mill. Det er totalt ca 720 dyktige medarbeidere i systemet. Hovedaktiviteten skjer i de ulike operative selskapene som drives som selvstendige enheter med gode forhold til lokale kunder og ansatte i sine områder.

Nordic Concrete Group er den største betongprodusenten i Norge. Med eiernes kompetanse og sterke finansielle posisjon, har NCG målsetning om å styrke sin markedsposisjon og skape god lønnsomhet. NCG har mulighet til å ta på seg flere og større oppdrag over hele landet, også i de tilfeller der store utenlandske aktører er med i konkurransen.

Selskapene i NCG satser målrettet på viktige områder som HMS, miljø, teknologi, produktutvikling, opplæring og systemer.

Kontakt oss

Svein Atle Berge
Svein Atle Berge
Daglig leder
907 72 531 sab@olenbetong.no
Erik Veiby
Erik Veiby
Styreleder
905 28 032 erik@ncgroup.no
Linda Carstens-Svärd
Linda Carstens-Svärd
Økonomisjef
452 69 779 linda@ncgroup.no